Vastuuvapauslauseke                                                                   

Pelastussuunnitelma on laadittu Pelastuslain 379 / 29.4.2011 ja Asetuksen Pelastustoimesta 407 / 5.5.2011 mukaisesti. Lisäksi suunnitelmassa on käytetty ohjeita pelastussuunnitelman laadinnasta ja hyväksi todettuja käytäntöjä. Tulityösuunnitelma ja kohdekortti ovat lisäpalveluja, joiden sisältö on laadittu vakuutusyhtiöiden yleisten suojeluohjeiden ja tulityö- ja kattotulityöstandardien pohjalta. Myös näiden dokumenttien osalta käyttäjä vastaa tietojen ja ohjeiden oikeellisuudesta.

PKT-Turva Oy ei vastaa kenellekään välillisesti tai välittömästi tapahtuneista vahingoista eikä kolmannen osapuolen aiheuttamista virheistä tai vahingoista, jotka ovat tai ovat voineet aiheutua väärästä toimintamallista tai toiminnasta.  

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä Pelastuslain    18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että palo- ja poistumisturvallisuus ovat riittävät.