Turvallisuusopetus ja -koulutus

Lupaamme, että Turvallisuusvartti® -palvelu on enemmän kuin pelkkä pelastussuunnitelma.  Hankkiessasi pelastussuunnitelman sähköisen käyttöoikeuden saat samalla testaa taitosi -osion joka tarjoaa sinulle järjestelmän käyttäjänä mahdollisuuden selvittää turvallisuustietouden tasoa 

Verkkopalvelun koulutusosio on hyvä lisä pelastussuunnitelman perehdyttämisessä. Myös perehdytystilanteen seuranta on mahdollista järjestelmän avulla.

Palvelu on saatavilla sekä itsenäisesti laadittuihin pelastussuunnitelmiin sekä asiantuntijamme laatimiin suunnitelmiin ilman erillistä maksua hankkiessasi pelastussuunnitelmapalvelun.

Paloturvallisuusopetus - ja harjoittelu

Pelastussuunnitelman perehdytys

Koulutuksen kesto on 2-3 tuntia ja siinä käydään läpi kiinteistöön nimetyn turvaorganisaation kanssa pelastussuunnitelman sisältö ja turvaorganisaation tehtävät ennaltaehkäisyn ja vaaratilanteiden hallinnan osalta sekä muun henkilöstön perehdytys. Henkilömäärä pelastussuunnitelmaan nimetyn turvaorganisaation mukainen.

Perehdytyskoulutus tapahtuu asiakkaan tiloissa tarvitaan opetustila, jossa on audiovisuaaliset laitteet esitystä varten.

Perehdytyskoulutus pitää sisällään suppean turvallisuuskävelyn koulutuksen päätteeksi.

Turvallisuuskävelyn tavoitteena on kiinteistön paloteknisten turvalaitteiden ja olennaisten riskikohteiden läpikäynti.

Alkusammutusharjoitus

Koulutuksen kesto on 2-3 tuntia ja siinä käydään läpi palamisen ja alkusammuttamisen teoriaa, jonka jälkeen harjoitellaan eri alkusammutusvälineiden käyttöä ulkotiloissa. Ennen harjoitusta tutustutaan kiinteistön alkusammutusvälineistöön ja pelastustoimen laitteisiin.

Perehdytyskoulutus tapahtuu asiakkaan tiloissa, tarvitaan opetustila, jossa on audiovisuaaliset laitteet esitystä varten sekä ulkoalueella asiakkaan hallinnassa oleva rajattu harjoitusalue (10 x10 metriä).

Alkusammutusharjoituksen tavoitteena on tutustuminen kohteen alkusammutusvälineisiin ja alkusammutustaitojen oppiminen.

Poistumisharjoitus

Perusharjoituksen kesto on 1-2 tuntia ja siinä käydään läpi poistumisen teoriaa, jonka jälkeen harjoitellaan poistumista kohteen eri tiloista. Ennen harjoitusta varmistetaan tiedonkulku esimerkiksi hätäkeskukseen virhehälytysten ehkäisemiseksi. Harjoituksesta laaditaan harjoituksen kulun perusteella raportti.

Kemikaaliharjoitukset

Asiantuntijamme ovat järjestäneet vuosikymmenen aikana useita laaja-alaisia kemikaaliharjoituksia yhteistyössä asiakkaiden, pelastusviranomaisten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kokemusta löytyy ammoniakkilaitoksista, neste- ja maakaasun käytön ja varastoinnin turvallisuudesta, aerosoleista sekä muista kemianteollisuuden kohteista.

Soita tai täytä yhteydenottopyyntö -lomake mikäli haluat lisätietoja.

Korttikoulutukset

Tulitöiden turvallisuustutkinto

Järjestämme päivän mittaisia lakisääteisiä tulityökursseja. Kurssilla harjoitellaan alkusammuttamista ja suojausta tulitöitä varten. Kurssi on tarkoitettettu tulitöitä tekeville sekä tulityöluvan myöntäjille.
 

Työturvallisuuskorttikurssi

Järjestämme päivän mittaisia työturvallisuuskorttikursseja. Kurssilla käydään läpi yhteisen työpaikan yleisiä työturvallisuusasioita. Useat teollisuuden, rakennusliikkeiden ja muiden kohteiden tilaajat edellyttävät työturvallisuuskorttikurssia ennen työskentelyä heidän alueellaan.  Kurssi on tarkoitettu yhteisellä työpaikalla työskenteleville tahoille.
 

Muut koulutukset

 

ATEX-koulutus

Räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX-tiloissa) toiminta edellyttää tietämystä tiloissa tarvittavista teknisistä ja muista toimista. Järjestämme tilojen toiminnasta ja huolloista vastaaville tahoille sekä tiloissa työskenteleville henkilöille koulutusta, jossa käydään läpi olennaiset räjähdysvaaran torjunnan kannalta tärkeät asiat. Koulutus on takoitettu näissä tiloissa oleskeleville tai työskenteleville.
 

Muu työsuojelu- tai riskienhallintakoulutus

Räätälöimme asiakkaan tarpeesta lähtevän koulutuksen juuri sellaiseksi kuin tarvetta on. Huomioimme aina koulutuksessamme lakisääteiset ja muut vaatimukset.

Turvallisuusvartti® -palvelussa on valmiina koulutusosio, joka edellyttää kohdekohtaista turvallisuustietämystä. Lisäksi tarjoamme räätälöityä käytännön koulutusta. Alkusammutus- ja poistumisharjoituksia asiantuntijamme ovat järjestäneet eri tehtävissä jo yli 20 vuoden ajan. Tarjoamme myös muita riskienhallinnan ja työturvallisuuden palveluja.