Tulityö

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella.  

Pelastuslain mukaan on huolehdittava riittävistä varotoimista, kun ryhdytään tulitöihin.

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa, standardissa 5900 Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä ja standardissa SFS 5991 Katto- ja vedeneristystulitöiden paloturvallisuus noudattamalla tulityöntekijä varmistaa, että hän toimii riittävän huolellisesti tulitöitä tehdessään.

Vakuutuksenottaja vastaa suojeluohjeiden noudattamisesta.

 Tulityösuunnitelma

Vakuutuksenottajalla on oltava kirjallinen tulityösuunnitelma. 
Tulityösuunnitelmassa on esitettävät vähintään seuraavat asiat:
• tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö, joka ylläpitää tulityösuunnitelmaa ja huolehtii 
siitä että, tämän suojeluohjeen määräykset on mahdollista toteuttaa käytännössä
•henkilöt, joilla on oikeus myöntää tulityölupa
• henkilöt, joilla on oikeus tehdä tulitöitä
• tulitöissä tarvittavien suojausmateriaalien ja alkusammutuskaluston saatavuus sekä 
tulityövartioinnin järjestäminen
• vakuutuksenottajan tuotannosta, toimitiloista, ympäristöstä ja muista vastaavista 
tekijöistä aiheutuvat tulityöturvallisuuteen vaikuttavat asiat, jotka on otettava huomioon 
tässä suojeluohjeessa esitettyjen asioiden lisäksi 
•vakituiset tulityöpaikat.

Jos vakuutuksenottaja teettää tulityön ulkopuolisella urakoitsijalla, tulityössä voidaan 
noudattaa urakoitsijan tulityösuunnitelmaa, kun vakuutuksenottaja on 
• varmistanut, että urakoitsijalla on vähintään edellä kuvatun mukainen kirjallinen 
tulityösuunnitelma ja 

•edellyttänyt, että urakoitsija ja aliurakoitsija noudattavat tätä suojeluohjetta.

Tulityökortti

Tulitöiden turvallisuustutkinto (tulityökurssi) on pakollinen kaikille, jotka myöntävät tulityölupia tai tekevät tulitöitä tilapäisillä tulityöpaikoilla. Myös tulityövartijoille suositttelemme tulitöiden turvallisuustutkintoa. Tutkinnosta myönnettävä tulityökortti on voimassa 5 vuotta. Kortin uudistaminen edellyttää osallistumista uudelle päivän mittaiselle kurssille.

Turvallisuusvartti® -palvelussa  teet myös tulityösuunnitelman helposti. Palvelu on hankittavissa pelastussuunnitelman yhteyteen tai erillisenä palveluna.  Järjestämme myös tulitöiden turvallisuustutkintoja eli tulityökursseja.