lakisääteinen* pelastussuunnitelma verkossa-

Rekisteröitymällä käyttäjäksi sinulla on mahdollisuus tutustua maksutta palveluun.

Yhdistimme asiakkaidemme toiveet ja vankan osaamisemme verkkopohjaiseen helposti laadittavaan ja ylläpidettävään pelastussuunnitelmaan joka täyttää myös voimassa olevan pelastuslainsäädännön vaatimukset.  Samalla uudistimme nykyisen verkkopalvelumme ja avasimme uuden sivuston www.turvallisuusvartti.fi

Pelastussuunnitelman lisäksi verkkopohjaiseen järjestelmään sisältyy testaa taitosi -osio, jossa kohteiden käyttäjä voi testata turvallisuustietoisuutensa. Järjestelmään voit liittää tulityösuunnitelman ja pelastusviranomaisen edellyttämän kohdekortin, joka edellytetään kohteissa, joissa on pelastusviranomaisen kohteeseen määräämiä pelastustoimen laitteita kuten paloilmoittimia tai automaattisia sammutuslaitteistoja. Tulityösuunnitelma- ja kohdekorttipalvelun voit hankkia myös erikseen.

Suunnitelman ulkoasuun ja sisältöön voit vaikuttaa yksilöimällä suunnitelman kohteeseen sopivaksi.

* Pelastussuunnitelma on lakisääteinen muun muassa asuinrakennuksissa, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa, liike-, teollisuus- , hoivapalvelu-, ym. kohteissa sekä yleisötilaisuuksissa. Epäselvissä tapauksissa, kysy  meiltä, vastaamme onko kohteesi pelastussuunnitelmavelvollinen kohde.

Asiantuntijan laatima tai itsenäisesti laatien -

Vaativammissa kohteissa tai useammissa kohteissa asiantuntija-apumme voi olla paikallaan. Itsenäisesti laatien palvelu ohjaa käyttäjää laatimaan juuri sellaisen suunnitelman kuin kohteessa tarvitaan. Laatiessasi suunnitelman itsenäisesti sinulla on myös mahdollisuus ostaa asiantuntijamme aikaa suunnitelman laadinnan käynnistämiseen**.

**Lisäpalvelu: Jos valitset omatoimisen suunnitelman laatimisen, voit ostaa  meiltä asiantuntijan puhelinaikaa esimerkiksi tunniksi, jolloin sinua opastetaan puhelimen välityksellä (vaihtoehtoisesti pikaviestittäminen tai videopuhelu mahdollisuus) pelastussuunnitelman laadinnassa ja olennaisten kohtien tietojen kirjaamisessa järjestelmään. Videoneuvottelu voi olla mahdollista myös muiden pelastussuunnitelmien laadinnassa. Näin saat asiantuntijan paikalle sovittuna aikana ilman matka- tai muita lisäkuluja.

Hallinnoi ja jaa tietoa helposti

yksi tai useampi kohde, kaikki helposti käytettävissä-

Kiinteistöstä vastaavana henkilönä voit jakaa tietoa ja lähettää päivityspyyntöjä esimerkiksi suunnitelmassa nimetyille turvallisuushenkilöille. 

Suunnitelmat löydät samasta paikassa ja pohjatiedot ovat aina ajan tasalla, päivitämme myös yksilöllisen suunnitelman sisältöä niin sovittaessa.