Usein esitettyjä kysymyksiä

Kenen tulee tehdä pelastussuunitelma?

Pelastussuunnitelma on laadittava Pelastuslaissa mainittuihin kohteisiin. Tällaisia ovat Asetuksessa pelastustoimesta 407/2011 1§:ssä mainitut kohteet. Pelastuslain 379/2011 15§:ssä on määritelty vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta seuraavasti:  Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

 

Ottaako pelastussuunnitelmanne huomioon kemikaaliturvallisuuden?

Palvelussamme on mahdollisuus hyvin laajojenkin kemikaaliluetteloiden tekemiseen. Vaihtoehtoisesti voidaan toimia myös kevyemmän mukaisesti eli lisätä kemikaaliturvallisuuden osalta ohjeita, käyttöturvallisuustiedotteita tai vastaavia dokumentteja järjestelmään.

 

Voiko vanhan pelastussuunnitelman siirtää järjestelmään?

Voi, olemme hinnoitelleet palveluumme vanhan pelastussuunnitelman siirtotyön. Palvelussa oleva pelastussuunnitelman runko on ajantasalla aina ja huolehdimme sen osalta, että lakisääteiset muutokset tulevat huomioiduksi. Käyttäjä voi keskittyä ylläpitämään säännöllisesti päivitetettäviä tietoja kuten henkilötietoja.

 

Vastaako isännöitsijä pelastussuunnitelman laadinnasta ja ylläpidosta taloyhtiössä?

Asunto-osake yhtiölaissa 1599/2009 on määritelty 11§:ssä seuraavaa johdon tehtävistä: Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallituksesta ja isännöitsijästä säädetään 7. luvussa.

Jos taloyhtiölle on nimetty isännöitsijä niin isännöitsijä vastaa taloyhtiön hallituksen ohjeiden mukaisesti pelastussuunnitelman laadinnasta ja ylläpitämisestä, mutta taloyhtiön hallituksen jäsenet kantavat viimekädessä vastuun, että suunnitelma on laadittu ja sitä ylläpidetään. Asukkaille tulee myös kaikissa olosuhteissa tiedottaa suunnitelman ohjeistuksesta ja olemassa olosta.

 

Voiko pelastussuunnitelman hankkia ilman vuosimaksua palvelun kautta?

Voi, olemme hinnoitelleet palveluumme pelastussuunnitelman hankintahinnan joka sisältää ensimmäisen vuoden (seuraavat 12 kuukautta) palvelun käytön. Palvelussa oleva pelastussuunnitelman runko on ajantasalla aina ja huolehdimme sen osalta, että lakisääteiset muutokset tulevat huomioiduksi. Jos et kuitenkaan halua päivittyvää palveluamme, ilmoita siitä meille kirjallisesti viimeistään 11 kuukauden kuluessa hankinnasta (ensimmäisen vuoden käyttö sisältyy automaattisesti hankkimiisi palveluihin). Tällöin sinun tulee tallentaa palvelusta saatavat pdf -dokumentit ennen sopimuksen päättymistä omiin tiedostoihisi. Pdf-tiedostoja et voi enää päivittää tämän jälkeen. Vaihtoehtoisesti voit ostaa 3 vuoden käyttöoikeuden järjestelmään kertamaksulla jos et halua vuosimaksuja vuosittain tai haluat kiinteän hinnan kerralla. Mikäli irtisanot palvelusopimuksen sinun tulee uudelleen liittyessä maksaa hinnaston mukainen aloitusmaksu.